Hvordan hjemmeundervise

  1. Sett deg inn i lovverket
  2. Avtal med kommunen din før du starter
  3. Registrer deg i NHUF (Norsk Hjemmeundervisningsforbund) , finn lokale facebookgrupper for HU.
  4. Bestem deg for hvilken metode og hvilket pensum du skal benytte deg av.
  5. Sett opp en plan
  6. Stol på deg selv

1.    Sett deg inn i lovverket

I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Det er foreldrenes ansvar at barna får den utdannelsen de har krav på. Les mer på nhuf sine hjemmesider: HER 

2.    Avtal med kommunen din før du starter

Send et brev til din kommune og avtal et møte. Der blir dere enige om en HU-avtale, kommunen har forventninger til foreldre som driver HU, og de vil mest sannsynlig sette opp en tilsynsperson for dere. I noen kommuner får foreldrene være med på å bestemme hvem som skal føre tilsyn, men kommunen har det siste ordet. Det skader uansett ikke å formidle sitt ønske.
Det kan også være greit å snakke med nærskolen om hvilke planer man har, en god dialog med nærskolen vil mest sannsynlig føre til et godt samarbeid. Mange familier får låne bøker hos skolen, og barna får delta på sosiale tilstelninger, evt også enkelte fag.

3.      Registrer deg i NHUF (Norsk Hjemmeundervisningsforbund), finn lokale facebookgrupper for HU

Det kan være greit å ha flere støttespillere uansett hva man gjør, men spesielt når man starter med noe nytt. Det finnes en facebookgruppe for HU i Norge, og flere lokale facebookgrupper. Her avtales seminarer, sommerleirer, hu-treff og andre former for sosialisering for hjemmeundervisere. Her får man utvekslet erfaringer  med mennesker med årevis av erfaring, svar på det man lurer på ,og mange gode tips og ideer.

Bildet er tatt på et HU-treff våren 2018.

4.      Bestem deg for hvilken metode og hvilket pensum du skal benytte deg av

Det finnes mange metoder for opplæring, noe av poenget med hjemmeundervisning er at barnet kan få den tilpassede opplæringen de trenger.

Mange starter med unschooling, dersom de kommer rett fra en offentlig skole, spesielt dersom barnet har dårlige erfaringre fra skolen og har mistet noe eller all lærelyst og selvtillit. Da får barnet styre selv, uten at noen pusher på med typisk skolearbeid, ideen er at alle har et sug etter å lære, og barna vil selv finne det etter hvert om de får muligheten.

Man må sannsynligvis prøve seg litt fram for å finne ut hva som passer best for barnet sitt, og flere barn i samme husholdning har ofte forskjellige behov også. Det viktigste er at barnet føler seg trygt, får den roen de trenger, får opp lærelysten, og faktisk lærer det de har krav på og behov for.

Man kan benytte seg av det samme pensumet som nærskolen bruker, eller man kan finne pensum overalt på nettet. Så lenge barna oppnår kunnskapsmålene satt av Utdanningsdirektoratet , har det egentlig ingen betydning hvordan og hvor dette foregår.

5.      Sett opp en plan

Når du har bestemt deg for hvilket pensum barnet skal følge, vil du kunne sette opp en plan for hvordan dagene skal se ut. Å ha en plan vil være til stor hjelp,  noen kommuner krever å se årsplaner.

Eksempel på ukeplan hos en hjemmeundervisende familie.

Som hjemmeunderviser er man ikke bundet til en fast timeplan, eller antall timer, og det føles vidunderlig å ha slik fleksibilitet. Finn ut hva som fungerer for deg og din familie, men husk å regne med tid for utendørsaktiviteter, matpauser, utflukter osv. Det kan være en fordel for mange å ha en formening om hvilke tider man skal jobbe, hvilke temaer som skal dekkes hver dag og hvor mange oppgaver du ønsker at barnet ditt skal fullføre i løpet av dagen.

Fleksibiliteten med hjemmeundervisning gjør at du hele tiden kan vurdere framgangen, og om noe er vanskelig for barnet kan du gjerne avvente i noen dager før du starter igjen, kanskje på en annen måte neste gang.

6.      Stol på deg selv

Dette klarer du, stol på deg selv og prosessen. Opplæring er et flytende forløp, og endringer kan foregå hele tiden, bare sørg for at opplæringen tilpasses barnet til enhver tid, så går det nok bra. Og med gode støttespillere rundt deg så har du den ekstra ballasten du trenger. Tenk på all den gode tiden du vil få med barnet ditt. Alt arbeidet er virkelig verdt det når man ser resultater.

Koselig å kunne sitte sammen med barnet sitt og ta en kopp te mens de jobber med skolearbeid.

#hjemmeskole #hjemmeundervisning #hverdag #gladebarn

 

Hva er hjemmeundervisning

Flere og flere foreldre velger å gi sine barn hjemmeundervisning, noen for en periode, andre for hele skoleløpet. HU er undervisning av grunnskolen i hjemmet, som foreldrene selv tar ansvaret for.

Det er opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt, og foreldrene tar dermed selv det fulle ansvaret for opplæringen, men man blir tett fulgt opp av kommunen via utnevnte tilsynsførere. Det er opp til hver enkelt kommune hvordan dette tilsynet skal foregå, og praksisen er forskjellig i de enkelte kommunene.

I Norge antas det at det nå er rundt 3-400 barn som hjemmeundervises, og tallet har økt veldig de siste årene. I USA og Australia er HU veldig vanlig,  i Australia er det rundt 15000 av 3,7 millioner skolebarn som får HU og i USA er det rundt 2 millioner, som tilsvarer ca 3,4 %.

Det er mange årsaker til at foreldre velger HU for barna sine, noen gjør det for en periode pga reising, det kan være religiøse årsaker, enkelte gjør det pga mobbing,  troen på at utdanningssystemet ikke er godt nok, eller det kan f.eks være på grunn av sykdom, mm.

Hva kreves for å drive hjemmeundervisning?
Det er ingen krav til foreldrenes utdannelse, alle kan hjemmeundervise sine barn dersom de ønsker det. Men det må avtales med kommunen før man setter igang. Les mer om dette HER (hvordan starte med HU)
Det er også viktig at både barnet og forelderen/foreldrene er motiverte for dette, og virkelig ønsker HU. Man må bruke mye tid på å se og lytte til barnet, og gi dem det de har behov for. Poenget er at barnet skal trives, og få lært det som de har rett til å lære. Om man får opp lærelysten og motivasjonen vil de suge til seg informasjon som svamper.

Vi har et forbund for hjemmeundervisere i Norge; Norsk Hjemmeundervisningsforbund, link HER. Det anbefales å melde seg inn der, det er alltid greit å ha flere støttespillere rundt seg.

uteskole, hjemmeundervisning

#hjemmeskole #hjemmeundervisning #hverdag #gladebarn